Microsoft tặng Office 365 miễn phí cho các trường Việt Nam

Tải Office 365 miễn phí

Không phải là bản dùng thử! Giáo viên và học sinh, sinh viên được tải về Office 365 cho Giáo dục, gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, và giờ đây bao gồm Microsoft Teams cùng một số công cụ học đường khác. Không cần gì khác ngoài một địa chỉ email hợp lệ của trường. Hãy bắt đầu với liên kết sau:

https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office/default.aspx