Thursday, 19/07/2018 - 01:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN AN PHÚ
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện An Phú
 • Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện An Phú
 • Bà Võ Thị Huệ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987375587
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Võ Hoàng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918112424
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Trương Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919993227
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Thái Kim Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945885277
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: